PRODUKT - immobiliser - C1010xa

W ariant C1010xa jest rozszerzoną wersją C1010. Posiada dodatkowo funkcję antynapadową i autoalarmową. Działanie funkcji antynapadowej jest podobne do wersji C1010a (dodatkowo uruchamiana jest syrena alarmowa i opcjonalnie kierunkowskazy gdy pojazd zostanie unieruchomiony z powodu braku autoryzacji).

FUNKCJA AUTOALARMOWA
D
ziałanie funkcji autoalarmowej rozpoczyna się gdy wyłączymy zapłon w pojeździe. Immobiliser obserwuje stan drzwi pojazdu. Otwarcie a następnie zamknięcie drzwi jest dla immobilisera informacją o opuszczeniu pojazdu. Stan ten potwierdzony jest "piknięciem" syreny (opcjonalnie może dodatkowo błysnąć kierunkowskazmi) . Od tego momentu załączona jest funkcja autoalarmowa. Ponowne otwarcie drzwi powoduje "piknięcie" piszczyka i uruchomienie zwłoki ok. 25s. Podczas tej zwłoki należy dotknąć kluczem kodowym terminala. Nie wykonanie tej czynności powoduje uruchomienia autoalarmu. Stan alarmu można przerwać dotykając kluczem kodowym terminala. Alarmowanie trwa ok. 25s i jest powtarzane przy każdym otwarciu drzwi. W przypadku próby uruchomienia zapłonu bez wcześniejszego wyłączenia immobilisera następuje krótkie ostrzegawcze piknięcie piszczyka i po ok. 2 sekundach załączenie syreny. Działanie syreny jest ograniczone do ok. 25 sekund. Jednakże każda nowa  próba uruchomienia zapłonu powoduje ponowne jej uruchomienie. Uruchomienie syreny następuje również w przypadku zablokowania pojazdu ze względu na brak autoryzacji. Stan alarmowy można przerwać wprowadzając klucz kodowy do terminala.

UWAGI:

    q zwłoka dwu sekundowa powodująca wywołanie alarmu a inicjowana załączeniem zapłonu (bez wcześniejszego dotknięcia klucza kodowego) została zrobiona aby umożliwić wprowadzenie immobilisera w stan wyłączenia. W przypadku przekroczenia tego czasu nastąpi załączenie syreny (stan alarmowy), jednakże wprowadzenie klucza kodowego do terminala powoduje natychmiastowe przerwanie alarmu.

    q brak "piknięcia" syreny może świadczyć o uszkodzonej krańcówce w drzwiach co uniemożliwia prawidłową pracę immobilisera.

DEFINICJE STANÓW

STAN

DIODA

PRACA

OPIS

Czuwania
 

Pulsuje

zablokowana

Pojazd jest chroniony

Czytania

świeci światłem ciągłym

zablokowana

Po włożeniu klucza kodowego do terminala przez ok. 1s. Wykrywanie próby skanowania systemu.

Oczekiwania

świeci światłem ciągłym

nieblokowana

System oczekuje na włączenie zapłonu przez ok. 25s. Występuje po akceptacji kodu klucza lub po wył. zapłonu

Zapisu

szybko pulsuje

nieblokowana

Kodowanie nowego klucza. Wykrywanie klucza niezakodowanego.

Jazdy

nie świeci

nieblokowana

Po włączeniu zapłonu. Wyłączenie zapłonu powoduje powrót do stanu oczekiwania.

Jazdy warunkowej

nie świeci

nieblokowana

Przez 25s od uruchomienia pojazdu lub otwarcia drzwi przy pracującym silniku. Oczekiwanie na autoryzację.

Wymuszania autoryzacji

nie świeci

nieblokowana

Przez 25s coraz intensywniejszy dźwięk przypominający o autoryzacji. Oczekiwanie na autoryzację.

Wyłączenia

okresowe, krótkie błyski

nieblokowana

Pojazd nie jest chroniony. Uruchamianie pojazdu takie jak przed zainstalowaniem immobilisera.

Alarmowania

pulsuje

zablokowana

Pojazd jest chroniony. Uruchomiona jest syrena (opcjonalnie mogą być uruchomione światła awaryjne).

cassini s.c.   e-mail: