PRODUKT - immobiliser - C1010s

W ariant C1010s jest rozszerzoną wersją C1010. Posiada dodatkowo wyjście do podłączenia syreny alarmowej. Próba uruchomienia pojazdu bez dezaktywacji immobilisera kluczem kodowym powoduje wywołanie alarmu. Dotknięcie kluczem kodowym terminala podczas trwania alarmu przerywa stan alarmowania.

DEFINICJE STANÓW

STAN

DIODA

PRACA

OPIS

Czuwania
 

Pulsuje

zablokowana

Pojazd jest chroniony

Czytania

świeci światłem ciągłym

zablokowana

Po włożeniu klucza kodowego do terminala przez ok. 1s. Wykrywanie próby skanowania systemu.

Oczekiwania

świeci światłem ciągłym

nieblokowana

System oczekuje na włączenie zapłonu przez ok. 25s. Występuje po akceptacji kodu klucza lub po wył. zapłonu

Zapisu

szybko pulsuje

nieblokowana

Kodowanie nowego klucza. Wykrywanie klucza niezakodowanego.

Jazdy

nie świeci

nieblokowana

Po włączeniu zapłonu. Wyłączenie zapłonu powoduje powrót do stanu oczekiwania.

Wyłączenia

okresowe, krótkie błyski

nieblokowana

Pojazd nie jest chroniony. Uruchamianie pojazdu takie jak przed zainstalowaniem immobilisera.

Alarmowania

pulsuje

zablokowana

Pojazd jest chroniony. Uruchomiona jest syrena (opcjonalnie
mogą być uruchomione światła awaryjne).

cassini s.c.   e-mail: