USŁUGI

Oferujemy usługi w zakresie:
q opracowania i produkcji układów elektronicznych
q instalacji autoalarmów i immobiliserów w samochodzie
q instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
q instalacji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy KDiRCP
q instalacji nadzoru telewizyjnego obiektu i pomieszczeń oraz rejestracji zdarzeń CCTV
q instalacji domofonowych i wideodomofonowych
q instalacji sygnalizacji pożaru SAP
q instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
q instalacji wykrywania gazów CO i CH4
q sieci strukturalnych (komputerowych, telefonicznych)
q instalacji zabezpieczenia biometrycznego
q systemów przeciwdziałania podsłuchom i ulotowi informacji
q instalacji nagłośnienia i instalacji multimedialnych

cassini s.c.   e-mail: