PRODUKT

immobiliser

 C1010

Immobiliser C1010 jest wysoce skutecznym systemem zabezpieczania pojazdów samochodowych. Rozłączając dwa istotne obwody elektryczne pojazdu zapobiega jego uruchomieniu przez osoby niepowołane. Skuteczne uruchomienie pojazdu umożliwia jedynie specjalny klucz elektroniczny o zmiennym kodzie, którego aktualne pakiety przechowywane są w nieulotnych pamięciach nowoczesnego układu mikroprocesorowego immobilisera C1010 nawet po zaniku napięcia. Wykonywany jest w kilku wariantach, które rozszerzają jego możliwości działania.

Możliwości immobilisera:

  q dwuobwodowa, niespolaryzowana blokada pracy pojazdu
  q funkcja antynapadowa (C1010a, C1010xa)
  q funkcja autoalarmowa (C1010xa)
  q wyłączanie systemu za pomocą cyfrowego sterownika - klucza
  q ponad 18 000 000 000 000 000 000 dostępnych kombinacji kodów systemowych
  q zmiana aktualnie obowiązującego kodu po każdym użyciu klucza
  q inteligentny antyscaning uniemożliwiający znalezienie aktualnego kodu
  q automatyczne unieruchamianie pojazdu z opóźnieniem
  q wizualne wskaza nie stanu załączenia i wyłączenia unieruchomienia
  q współpraca z syreną alarmową (C1010s, C1010xa)
  q możliwość czasowej dezaktywizacji immobilisera
  q klucz serwisowy wyłączający cały system

ZAŁĄCZANIE SYSTEMU
System posiada zdolność automatycznego załączania się. Wyłączenie silnika załącza system i wprowadza go w stan oczekiwania (dioda LED świeci światłem ciągłym), kiedy to praca pojazdu nie jest jeszcze blokowana, a ponowne
włączenie zapłonu umożliwi kontynuowanie jazdy. Stan oczekiwania trwa ok. 25s i jeśli w tym czasie nie nastąpi ponowne włączenie zapłonu, system przejdzie w stan czuwania. zasygnalizowane to będzie krótkim "piknięciem".

STAN CZUWANIA
J
est to stan, w którym pojazd jest całkowicie chroniony, dzięki rozłączeniu dwóch różnych obwodów elektrycznych istotnych dla pracy pojazdu (dioda LED świeci światłem pulsującym).

STAN CZYTANIA
P
o wejściu do pojazdu należy włożyć klucz kodowy do terminala. System odczyta z klucza aktualny kod cyfrowy i zastąpi go nowym przechodząc w stan oczekiwania. Operacja odczytu i zapisu kodu trwa ok. 1s. Jej zakończenie jest sygnalizowane cichym "piknięciem". Należy wtedy wyjąć klucz z terminala (dioda LED świeci światłem ciągłym). W przypadku wykrycia przez system próby wysyłania z klucza innych kodów nastąpi czasowe wstrzymanie odbioru kodów (antyscaning).

STAN OCZEKIWANIA
P
o odczytaniu prawidłowego kodu system oczekuje na załączenie zapłonu. Praca pojazdu nie jest blokowana a dioda LED świeci światłem ciągłym. Stan oczekiwania trwa ok. 25s i jeśli w tym czasie nie nastąpi włączenie zapłonu, system przejdzie w stan czuwania.

STAN JAZDY
P
o włączeniu zapłonu immobiliser jest wyłączony na czas jazdy a pojazd nie jest blokowany (dioda LED wygaszona). Po wyłączeniu zapłonu nastąpi powrót systemu do stanu oczekiwania. na ok. 25s i jeśli w tym czasie nie nastąpi ponowne włączenie zapłonu, system przejdzie w stan czuwania. Zasygnalizowane to będzie krótkim "piknięciem".

STAN ZAPISU
I
mmobiliser wyposażony jest w trzy klucze kodowe, z których każdy ma swój indywidualny, niepowtarzalny kod cyfrowy zmieniany po każdym użyciu. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia jednego z nich należy kupić w serwisie nowy, niezakodowany klucz i nadać mu odpowiedni kod postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. W stanie czuwania systemu włożyć do terminala jeden z prawidłowych kluczy. Po zaakceptowaniu go nastąpi "piknięcie" i system przejdzie w stan oczekiwania.
2. W stanie oczekiwania włożyć drugi z prawidłowych kluczy, co potwierdzi legalność prowadzonej operacji. Dioda LED zaczyna szybko pulsować, nastąpi "piknięcie"  i system przechodzi w stan zapisu (ok. 25s).
3. Po włożeniu trzeciego, nowego klucza system dokona zapisu odpowiedniego kodu, zakończy sygnalizację optyczną, wykona "piknięcie" i przejdzie w stan oczekiwania. Nowy klucz, po wyjęciu z terminala jest już pełnoprawnym kluczem kodowym.
UWAGA: System pamięta jednocześnie tylko trzy klucze, nie jest więc możliwe wpisanie kluczy dodatkowych.

STAN WYŁĄCZENIA
W
przypadku konieczności powierzenia samochodu osobom trzecim można wyłączyć czasowo immobiliser. Uruchamianie pojazdu będzie odbywać się wtedy tak jak przed instalacją immobilisera. W celu wyłączenia należy:

  q przekręcić kluczyk w stacyjce samochodu
  q włożyć klucz kodowy do terminala
  q po ok. 1s nastąpi "piknięcie" i wygaszenie diody LED

Immobiliser został wyłączony. Stan ten jest sygnalizowany okresowym krótkim "piknięciem" i błyśnięciem diody LED.W celu ponownego załączenia należy:

  q wyjąć kluczyk ze stacyjki samochodu
  q włożyć klucz kodowy do terminala
  q po ok. 1s nastąpi "piknięcie" i świecenie diody LED

Immobiliser znajdzie się w stanie oczekiwania.

UWAGI
W
przypadku awarii systemu do stacyjki systemowej w centralce immobilisera należy włożyć klucz serwisowy, przekręcić go i wyjąć. Praca pojazdu nie będzie już blokowana.
W przypadku zgubienia lub kradzieży jednego z kluczy kodowych należy niezwłocznie udać się do serwisu i zakodować nowy klucz, który unieważni automatycznie klucz zagubiony.
Bezzwłoczne dorobienie brakującego klucza kodowego jest wskazane również ze względu na procedurę jego kodowania wymagającą obecności dwóch pozostałych kluczy kodowych. Utrata kolejnego utrudni ich zastąpienie.

Dodatkowe rozszerzenia działania immobilisera zawierają immobilisery C1010a, C1010s, C1010xa

DEFINICJE STANÓW

STAN

DIODA

PRACA

OPIS

Czuwania
 

Pulsuje

zablokowana

Pojazd jest chroniony

Czytania

świeci światłem ciągłym

zablokowana

Po włożeniu klucza kodowego do terminala przez ok. 1s. Wykrywanie próby skanowania systemu.

Oczekiwania

świeci światłem ciągłym

nieblokowana

System oczekuje na włączenie zapłonu przez ok. 25s. Występuje po akceptacji kodu klucza lub po wył. zapłonu

Zapisu

szybko pulsuje

nieblokowana

Kodowanie nowego klucza. Wykrywanie klucza niezakodowanego.

Jazdy

nie świeci

nieblokowana

Po włączeniu zapłonu. Wyłączenie zapłonu powoduje powrót do stanu oczekiwania.

Wyłączenia

okresowe, krótkie błyski

nieblokowana

Pojazd nie jest chroniony. Uruchamianie pojazdu takie jak przed zainstalowaniem immobilisera.

cassini s.c.   e-mail: