PRODUKT - immobiliser - C1010a

W ariant C1010a jest rozszerzoną wersją C1010. Posiada dodatkowo funkcję antynapadową.

FUNKCJA ANTYNAPADOWA
I
mmobiliser ma wbudowaną funkcję antynapadową, czyli w przypadku gdy siłą zostanie zagrabiony pojazd wraz z kluczami kodowymi jest on w stanie zablokować pracę pojazdu. Aby odróżnić właściciela od osoby postronnej, należy dokonać autoryzacji. Autoryzacji dokonuje się po każdym otwarciu i zamknięciu drzwi poprzez naciśnięcie ukrytego przycisku antynapadowego (autoryzacyjnego). W przypadku uruchomienia pojazdu bez autoryzacji immobiliser wchodzi na ok. 25s w stan jazdy warunkowej umożliwiającej odjechanie a następnie przechodzi do stanu wymuszania autoryzacji. Jeśli przez kolejne 25s nie wystąpi autoryzacja, to zostanie zablokowana praca pojazdu. Odblokowanie nastąpi dopiero po autoryzacji. W przypadku gdy przycisk zostanie naciśnięty (lub zwarty) na stałe, to funkcja antynapadowa zostanie wyłączona.

STAN JAZDY WARUNKOWEJ
W
przypadku uruchomienia pojazdu bez autoryzacji lub otwarcia drzwi podczas pracy silnika immobiliser wchodzi na ok. 25s w stan jazdy warunkowej umożliwiającej odjechanie lub kontynuację jazdy a następnie przechodzi do stanu wymuszania autoryzacji.

STAN WYMUSZANIA AUTORYZACJI
S
tan ten trwa ok. 25s i wystąpi gdy w stanie jazdy warunkowej (lub wcześniej) nie wykona się autoryzacji. System coraz intensywniejszym piszczeniem wzywa do autoryzacji (oczekuje na naciśnięcia ukrytego przycisku). Brak autoryzacji powoduje zablokowanie pojazdu do czasu jej wykonania. Pomimo zablokowania możliwe jest jednak ponowne jednokrotne, chwilowe uruchomienie pojazdu umożliwiające zjechanie na pobocze. W tym celu należy wyjąć kluczyk ze stacyjki samochodu, włożyć go ponownie i uruchomić pojazd. System ponownie coraz intensywniejszym piszczeniem będzie wzywał do autoryzacji. Brak autoryzacji definitywnie zablokuje pojazd.

DEFINICJE STANÓW

STAN

DIODA

PRACA

OPIS

Czuwania
 

Pulsuje

zablokowana

Pojazd jest chroniony

Czytania

świeci światłem ciągłym

zablokowana

Po włożeniu klucza kodowego do terminala przez ok. 1s. Wykrywanie próby skanowania systemu.

Oczekiwania

świeci światłem ciągłym

nieblokowana

System oczekuje na włączenie zapłonu przez ok. 25s. Występuje po akceptacji kodu klucza lub po wył. zapłonu

Zapisu

szybko pulsuje

nieblokowana

Kodowanie nowego klucza. Wykrywanie klucza niezakodowanego.

Jazdy

nie świeci

nieblokowana

Po włączeniu zapłonu. Wyłączenie zapłonu powoduje powrót do stanu oczekiwania.

Jazdy warunkowej

nie świeci

nieblokowana

Przez 25s od uruchomienia pojazdu lub otwarcia drzwi przy pracującym silniku. Oczekiwanie na autoryzację.

Wymuszania autoryzacji

nie świeci

nieblokowana

Przez 25s coraz intensywniejszy dźwięk przypominający o autoryzacji. Oczekiwanie na autoryzację.

Wyłączenia

okresowe, krótkie błyski

nieblokowana

Pojazd nie jest chroniony. Uruchamianie pojazdu takie jak przed zainstalowaniem immobilisera.

cassini s.c.   e-mail: