PRODUKT
pilot ośmiokanałowy C610

Pilot C610 jest pilotem ośmiokanałowym pracującym w kodzie dynamicznie zmiennym. Zastosowanie kodu dynamicznie zmiennego gwarantuje wysoką niezawodność i uniemożliwia kopiowanie kodu przez nie upoważnione osoby. Za każdym naciśnięciem przycisku pilota zmienia się emitowany kod według algorytmu, który jest inny dla każdego pilota. Pilotem tym można sterować do ośmiu różnych urządzeń znajdujących się w zasięgu działania tego pilota. Posiada on dwa przyciski: jeden służy do wyboru kanału łączności (przycisk funkcyjny), drugi jest przyciskiem emisyjnym - naciśnięcie tego przycisku powoduje wyemitowanie sygnału radiowego w wybranym kanale. W trybie pracy z wyróżnionym pierwszym kanałem pilot rozpoczyna pracę zawsze od kanału pierwszego. Chcąc wysłać sygnał radiowy do urządzenia współpracującego z kanałem pierwszym wystarczy od razu nacisnąć przycisk emisyjny co spowoduje wysłanie odpowiedniego kodu cyfrowego. Aby wysłać sygnał w kanał drugi należy najpierw przyciskiem funkcyjnym wybrać ten kanał (nacisnąć go dwa razy) spowoduje to, że dioda świecąca oznaczona cyfrą "2" zacznie pulsować. Naciśnięcie teraz przycisku emisyjnego spowoduje wysłanie sygnału radiowego w drugi kanał. Aby wysłać sygnał w trzeci kanał należy najpierw przyciskiem funkcyjnym wybrać ten kanał (nacisnąć go trzy razy) spowoduje to, że dioda świecąca oznaczona cyfrą "3" zacznie pulsować. Naciśnięcie teraz przycisku emisyjnego spowoduje wysłanie sygnału radiowego w trzeci kanał. Analogicznie postępujemy chcąć wysłać sygnał w dalsze kanały

cassini s.c.   e-mail: