PRODUKT
samochodowy pilot dwukanałowy C607

Samochodowy pilot C607 jest pilotem dwukanałowym pracującym w kodzie dynamicznie zmiennym. Zastosowanie kodu dynamicznie zmiennego gwarantuje wysoką niezawodność i uniemożliwia kopiowanie kodu przez nie upoważnione osoby. Pilotem tym można sterować dwa różne urządzenia znajdujące się w zasięgu działania pilota (np. brama wjazdowa i brama garażowa). Instaluje się go w samochodzie. Jednokrotne błyśnięcie światłami długimi wysyła sygnał cyfrowy w kanale pierwszym, dwukrotne mignięcie tymi światłami emituje sygnał w kanale drugim. To które urządzenie będzie sterowane na pierwszym kanale a które na drugim określa się w urządzeniu odbierającym sygnał radiowy.

cassini s.c.   e-mail: