PRODUKT

czujnik

ultradźwiękowy

 C321

Czujnik ultradźwiękowy przeznaczony jest do wykrywania poruszających się obiektów znajdujących się w zasięgu działania czujnika. Działanie oparte jest na zjawisku dopplera. Z mikrofonu nadawczego emitowana jest wiązka ultradżwięków, która po odbiciu od otaczających obiektów trafia do mikrofonu odbiorczego. W przypadku gdy obiekty te są nieruchome widmo odbieranej fali ultradźwiękowej jest takie jak nadawane. Gdy w zasięgu działania czujnika pojawi się obiekt ruchomy to w widmie odbitej od niego fali pojawiają się dodatkowe prążki boczne zależne od wielkości i prędkości poruszania się tego obiektu. Sygnał docierający do czujnika podlega analizie i w przypadku przekroczenia ustawionej wartości następuje wygenerowanie impulsu alarmowego na wyjściu sygnałowym oraz zaświecenie diody sygnalizacyjnej LED. Czułość czujnika ustawiana jest potencjometrem. Zaleca się umieszczenie mikrofonów w rogach kabiny.

Parametry czujnika
napięcie zasilania 12V
prąd zasilania 14mA
wyjście (otwarty kolektor) o max. prądzie 10mA
czas trwania impulsu wyjściowego (podającego masę) 0,7s
temperatura pracy od -25 do +700C
wymiary 73x44x23 mm

cassini s.c.   e-mail: