PRODUKT

autoalarm

C454su

Systemy alarmowe z rodzin C454 i C455 są nowoczesnymi układami mikroprocesorowymi przeznaczonymi do zabezpieczania wszelkiego typu pojazdów.

Możliwości autoalarmu:

  q zdalne załączanie i wyłączanie systemu za pomocą pilota
  q ponad 1 000 000 000 000 różnych kodów
  q zmiana kodu po każdym użyciu
  q inteligentny antyscaning uniemożliwiający przechwycenie  kodu
  q pasywne załączanie - automatyczne załączanie się systemu z opóźnieniem, w przypadku gdy właściciel zapomni załączyć go pilotem
  q aktywne załączanie Ľcentralny zamek)
  q samozałączanie Ľpilotem nie zostaną w określonym czasie otworzone drzwi
  q wizualne wskazanie załączenia i wyłączenia (LED i światła awaryjne) oraz opcjonalnie dźwiękowe (syrena)
  q przejście w stan czuwania po 3 sekundach od chwili włączenia
  q automatyczne zamykanie drzwi (w pojazdach z centralnym zamkiem)
  q blokowanie zapłonu silnika w stanie czuwania i alarmu
  q możliwość zabezpieczenia szyb i wnętrza samochodu ultradźwiękowym czujnikiem ruchu (opcjonalnie)
  q wykrywanie otwarcia drzwi oraz pokryw bagażnika i silnika
  q możliwość wykrywania uderzeń w karoserię za pomocą piezoelektrycznego czujnika uderzeń (w przypadku C455 opcjonalnie)
  q natychmiastowe włączenie syreny i świateł awaryjnych w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów chronionych
  q ignorowanie bodźca, który kilkakrotnie wywołał alarm i nie spowodował reakcji właściciela
  q sygnalizacja przyczyny wywołania alarmu przy wyłączaniu systemu
  q możliwość podłączenia radiowego powiadamianie o alarmie (opcjonalnie)
  q możliwość zastosowania syreny z awaryjnym zasilaniem (opcjonalnie)

ZAŁĄCZANIE SYSTEMU
Podczas jazdy system alarmowy jest wyłączony (dioda sygnalizacyjna LED znajdująca się na desce rozdzielczej pojazdu jest zgaszona).
Naciśnięcie przycisku pilota po wyłączeniu silnika i opuszczeniu pojazdu wywoła załączenie autoalarmu (z automatycznym zamknięciem drzwi w pojazdach z centralnym zamkiem). System potwierdzi to krótkim dźwiękiem syreny i błyśnięciem kierunkowskazów (dioda LED szybko pulsuje) . Po ok. 3s uaktywnią się wszystkie czujniki a system przejdzie w stan czuwania (dioda LED wolno pulsuje).
W przypadku, gdy autoalarm nie zostanie załączony pilotem w ciągu 30s nastąpi samozałączenie systemu bez zamykania zamków.

STAN CZUWANIA I ALARMU
System w stanie czuwania reaguje alarmem na następujące bodźce:

  q otwarcie drzwi, pokrywy bagażnika lub pokrywy silnika
  q uderzenie w pojazd (karoseria, szyby)
  q ruch w kabinie

Podczas alarmu (ok. 30s) uruchomiona zostaje syrena, pulsują światła awaryjne oraz wysłany jest sygnał powiadomienia radiowego (nadajnik i odbiornik informujący właściciela o alarmie stanowią dodatkowe wyposażenie systemu). Po zakończeniu alarmu system przechodzi w stan czuwania (po ok. 3s) oczekując na następny bodziec alarmowy. Gdyby złodziej zniszczył lub odłączył syrenę, działająca blokada zapłonu uniemożliwi mu uruchomienie silnika. W przypadku odłączenia akumulatora lub odcięcia całego systemu, alarm zostanie wywołany z akumulatora wewnętrznego systemu (wersja z awaryjnym zasilaniem).

WYŁĄCZENIE SYSTEMU
System alarmowy będący w stanie czuwania wyłącza się przyciskiem pilota.
Potwierdzeni em wyłączenia jest pojedyncze "piknięcie" syreny i zaświecenie kierunkowskazów (dioda LED świeci światłem ciągłym). Większa liczba "piknięć" informuje o wywołanych podczas stanu czuwania alarmach:

  q dwa "piknięcia" syreny  - alarm wywołany przez czujnik uderzeń (jeśli jest zainstalowany)
  q trzy "piknięcia" syreny  - alarm wywołany przez  czujnik ruchu (jeśli jest zainstalowany)
  q cztery "piknięcia" syreny - alarm wywołany przez czujnik otwarcia drzwi.

Po wyłączeniu systemu pilotem, układ przechodzi w stan oczekiwania na wejście. Gdy w określonym czasie (ok. 30s) nie zostaną otwarte drzwi, centralka powróci do stanu czuwania. Po wejściu do pojazdu i zamknięciu drzwi, dopiero przekręcenie kluczyka w stacyjce definitywnie wyłącza system na czas podróży. Brak sygnału wyłączenia ze stacyjki pojazdu w ciągu 5 min od zamknięcia drzwi spowoduje samozałączenie systemu.

WYŁĄCZENIE FUNKCJI PASYWNEGO ZAŁĄCZANIA SIĘ
W celu uniknięcia włączenia się alarmu w pojeździe z przebywającymi w nim pasażerami należy zablokować funkcję automatycznego załączania. Można zablokować ją okresowo poprzez ponowne włożenie kluczyka do stacyjki po zgaszeniu silnika, przekręceniu go, szybkim cofnięciu i wyjęciu. Funkcja ta jest wówczas zablokowana do momentu ponownego uruchomienia silnika.
UWAGA: Funkcję samozałączania można odłączyć na stałe w punkcie serwisowym zarówno w czasie instalacji systemu jak i w trakcie eksploatacji.

UWAGI

  v w skład urządzenia wchodzą dwa identycznie zakodowane piloty oraz dwa klucze serwisowe służące do awaryjnego wyłączania systemu (stacyjka systemowa znajduje się w obudowie syreny alarmowej)
  v zmniejszenie zasięgu działania pilota lub trudności z wyłączaniem i załączaniem systemu kwalifikują do wymiany baterię pilota
  v włączony zapłon uniemożliwia zmianę stanu systemu alarmowego
  v przekręcenie kluczyka serwisowego w gnieździe syreny powoduje elektryczne odłączenie systemu od instalacji samochodowej, co odblokowuje zapłon i umożliwia wyjęcie akumulatora bez wywołania alarmu

FUNKCJONALNOŚĆ AUTOALARMÓW

 

CZUJNIK UDARU

CZUJNIK RUCHU

STEROWNIK ZAMKÓW

C454

Wewnętrzny

Na życzenie

Na życzenie

C454x

Wewnętrzny

Na życzenie

Wewnętrzny*

C454s

Wewnętrzny

Na życzenie

Wewnętrzny**

C454su

Wewnętrzny

Wewnętrzny

Wewnętrzny**

C455

Na życzenie

Na życzenie

Na życzenie

* może współpracować z istniejącymi zamkami
** może współpracować z istniejącymi zamkami lub zakładanymi

cassini s.c.   e-mail: