PRODUKT

autoalarm

 C440

SYSTEM ALARMOWY C440
System alarmowy C440 jest układem elektronicznym przeznaczonym do zabezpieczania wszelkiego typu pojazdów.

 Możliwości autoalarmu C440:

  q zdalne załączanie i wyłączanie systemu za pomocą pilota
  q automatyczne zamykanie drzwi (w pojazdach z centralnym zamkiem)
  q wizualne wskazanie załączenia i wyłączenia (LED i światła awaryjne) oraz opcjonalnie dźwiękowe
          (syrena)
  q przejście w stan czuwania po 3 sekundach od chwili włączenia systemu
  q blokowanie zapłonu silnika w stanie czuwania i alarmu
  q wykrywanie uderzeń w karoserię za pomocą piezoelektrycznego czujnika uderzeń
  q wykrywanie otwarcia drzwi oraz pokryw bagażnika i silnika
  q natychmiastowe włączenie syreny i świateł awaryjnych w przypadku naruszenia któregokolwiek z
          punktów chronionych
  q możliwość zabezpieczenia szyb i wnętrza samochodu ultradźwiękowym czujnikiem ruchu
  q m ożliwość podłączenia radiowego powiadomienia o alarmie
  q awaryjne zasilanie

ZAŁĄCZANIE SYSTEMU
Podczas jazdy system alarmowy jest wyłączony (dioda sygnalizacyjna LED znajdująca się na desce rozdzielczej pojazdu jest zgaszona). Naciśnięcie przycisku pilota po wyłączeniu silnika i opuszczeniu pojazdu wywoła załączenie autoalarmu (z jednoczesnym zamknięciem zamków w pojazdach z centralnym zamkiem). System potwierdzi to krótkim dźwiękiem syreny i błyśnięciem kierunkowskazami, a dioda LED zacznie świecić światłem ciągłym. Po ok. 3s system przejdzie w stan czuwania, uaktywnią się wszystkie czujniki, a dioda LED zacznie powoli pulsować.

STAN CZUWANIA I ALARMU
System w stanie czuwania reaguje alarmem na następujące bodźce:

  q otwarcie drzwi, pokrywy bagażnika lub pokrywy silnika
  q uderzenie w pojazd (karoseria, szyby)
  q ruch w kabinie (po zamontowaniu ultradźwiękowego czujnika ruchu - opcja)

 Podczas alarmu (ok. 30s) uruchomiona zostaje syrena, pulsują światła awaryjne oraz wysłany jest sygnał powiadomienia radiowego (nadajnik i odbiornik informujący właściciela o alarmie stanowią dodatkowe wyposażenie systemu). Po zakończeniu alarmu system przechodzi w stan czuwania (po ok. 3s) oczekując na następny bodziec alarmowy. Gdyby złodziej zniszczył lub odłączył syrenę, działająca blokada zapłonu uniemożliwi mu uruchomienie silnika. W przypadku odłączenia akumulatora lub odcięcia całego systemu, alarm zostanie wywołany z akumulatora wewnętrznego systemu (wersja z awaryjnym zasilaniem).

WYŁĄCZENIE SYSTEMU
System alarmowy będący w stanie czuwania wyłącza się przyciskiem pilota. Potwierdzeniem wyłączenia jest pojedyncze "piknięcie" syreny, zaświecenie kierunkowskazów i zgaszenie diody sygnalizacyjnej.

UWAGI

  q w skład urządzenia wchodzą dwa identycznie zakodowane piloty oraz dwa klucze serwisowe służące
          do awaryjnego wyłączania systemu (stacyjka systemowa znajduje się w obudowie syreny alarmu)
  q zmniejszenie zasięgu działania pilota lub trudności z wyłączaniem i załączaniem systemu kwalifikują
          do wymiany baterię pilota
  q włączony zapłon uniemożliwia zmianę stanu systemu alarmowego
  q przekręcenie kluczyka serwisowego w gnieździe syreny powoduje elektryczne odłączenie systemu
          od instalacji samochodowej, co odblokowuje zapłon i umożliwia wyjęcie akumulatora bez wywołania
          alarmu
  q syrenę należy chronić przed zalaniem wodą, w przypadku mycia silnika należy osłonić ją kawałkiem
          folii.

DEFINICJE STANÓW

STAN

DIODA

CZUJNIKI

BLOKADA ZAPŁONU

KIERUNKOW SKAZY

SYRENA

ZAMKI CENTR

DRZWI

OPIS

Jazda

nie świeci

           

włączony zapłon

 

Oczekiwania

nie świeci

 

załączona

       

System oczekuje na włączenie pilotem

Sygnalizacji załączania

     

Załączenie na 1s

1 piknięcie

zamykanie

 

załączanie systemu (1s)

Sygnalizacja wyłączenia

     

Załączenie na 3s

1 piknięcie

otwieranie

 

wyłączanie systemu (3s)

Nieaktywny

szybko pulsuje

załączone,

nieaktywne

załączona

     

zamknięte

włączanie czujników (3s)

Czuwania

wolno pulsuje

aktywne

załączona

     

zamknięte

pełna ochrona pojazdu

Alarmu

pulsuje

 

załączona

migają

załączenie

 

zamknięte

Występuje przez ok.30s po naruszeniu któregoś z punktów chronionych

cassini s.c.   e-mail: